Είστε εδώ

Παπαθανασόπουλος Θανάσης, «Απόστολου Σαχίνη, Τετράδια Κριτικής (8η σειρά)», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 471-473 (Μάιος-Ιούλιος 1994), σ. 156-157