Είστε εδώ

Βαρβέρης Γιάννης, «Ποιητικές (σ)τάσεις στον Γ.Θ. Βαφόπουλο», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 471-473 (Μάιος-Ιούλιος 1994), σ. 83-101