Είστε εδώ

Κόρφης Τάσος, «Η μόνη παρηγοριά (από την ενότητα Χρυσάνθεμα)», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 471-473 (Μάιος-Ιούλιος 1994), σ. 102-103