Είστε εδώ

Μανουσάκης Γιώργης, «Στα βαθιά φυλλώματα», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 471-473 (Μάιος-Ιούλιος 1994), σ. 110