Είστε εδώ

Μοναχός Μωυσής Αγιορείτης, «Το άγχος της θλίψεως», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 471-473 (Μάιος-Ιούλιος 1994), σ. 116-130