Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1987, τεύχος 389-392

Κωνσταντίνος Β., «Έκθεσις βιβλίου στη Νικαράγουα», Νέα Πορεία, τόμ. 33, τχ. 389-392 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1987), σ. 139-143

(ανυπόγραφο), «Ο τόμος για την λογοτεχνική ζωή της Θεσσαλονίκης», Νέα Πορεία, τόμ. 33, τχ. 389-392 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1987), σ. 97

Κριαράς Εμμανουήλ, «Νέα κριτικά μελετήματα του Πέτρου Χάρη», Νέα Πορεία, τόμ. 33, τχ. 389-392 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1987), σ. 98-114

Βιστωνίτης Αναστάσης, «Ευρυδίκη», Νέα Πορεία, τόμ. 33, τχ. 389-392 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1987), σ. 115-116

Βιστωνίτης Αναστάσης, «Ο δρόμος έκοβε τη μέρα», Νέα Πορεία, τόμ. 33, τχ. 389-392 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1987), σ. 116-117

Βιστωνίτης Αναστάσης, «Ένα βιολί κι ένα κοτσύφι», Νέα Πορεία, τόμ. 33, τχ. 389-392 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1987), σ. 117

Βιστωνίτης Αναστάσης, «Έπεσε βροχή. . .», Νέα Πορεία, τόμ. 33, τχ. 389-392 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1987), σ. 117-118

Μερκενίδου Ελένη, «Ο Νάρκισσος φοβάται τους ανθρώπους», Νέα Πορεία, τόμ. 33, τχ. 389-392 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1987), σ. 119-120

Ριζάκης Κώστας, «Το νόμισμα», Νέα Πορεία, τόμ. 33, τχ. 389-392 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1987), σ. 121

Ριζάκης Κώστας, «Το τραγούδι», Νέα Πορεία, τόμ. 33, τχ. 389-392 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1987), σ. 121

Ριζάκης Κώστας, «Το χέρι», Νέα Πορεία, τόμ. 33, τχ. 389-392 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1987), σ. 122

Kafka Franz, «Ο φύλακας του τάφου», Νέα Πορεία, τόμ. 33, τχ. 389-392 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1987), σ. 123-136

Βασιλοπούλου Σοφία, «Θέμα χρόνου», Νέα Πορεία, τόμ. 33, τχ. 389-392 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1987), σ. 137-138

Παπάνας Νίκος, «Κι έρχεσαι με τα ολόλευκα ρίγη», Νέα Πορεία, τόμ. 33, τχ. 389-392 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1987), σ. 138

(ανυπόγραφο), «Χρήστος Ντάλιας, Του καιρού και της μοναξιάς», Νέα Πορεία, τόμ. 33, τχ. 389-392 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1987), σ. 144