Είστε εδώ

Βιστωνίτης Αναστάσης, «Έπεσε βροχή. . .», Νέα Πορεία, τόμ. 33, τχ. 389-392 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1987), σ. 117-118