Είστε εδώ

Κωνσταντίνος Β., «Έκθεσις βιβλίου στη Νικαράγουα», Νέα Πορεία, τόμ. 33, τχ. 389-392 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1987), σ. 139-143