Είστε εδώ

Παπάνας Νίκος, «Κι έρχεσαι με τα ολόλευκα ρίγη», Νέα Πορεία, τόμ. 33, τχ. 389-392 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1987), σ. 138