Είστε εδώ

Ριζάκης Κώστας, «Το τραγούδι», Νέα Πορεία, τόμ. 33, τχ. 389-392 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1987), σ. 121