Είστε εδώ

Μερκενίδου Ελένη, «Ο Νάρκισσος φοβάται τους ανθρώπους», Νέα Πορεία, τόμ. 33, τχ. 389-392 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1987), σ. 119-120