Είστε εδώ

Ριζάκης Κώστας, «Το χέρι», Νέα Πορεία, τόμ. 33, τχ. 389-392 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1987), σ. 122