Είστε εδώ

Βιστωνίτης Αναστάσης, «Ο δρόμος έκοβε τη μέρα», Νέα Πορεία, τόμ. 33, τχ. 389-392 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1987), σ. 116-117