Είστε εδώ

Kafka Franz, «Ο φύλακας του τάφου», Νέα Πορεία, τόμ. 33, τχ. 389-392 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1987), σ. 123-136