Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Χρήστος Ντάλιας, Του καιρού και της μοναξιάς», Νέα Πορεία, τόμ. 33, τχ. 389-392 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1987), σ. 144