Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1986, τεύχος 381-382

Στάρκης Γιάννης, «Έτσι έκλεισε ο κύκλος», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 381-382 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1986), σ. 159-162

Μεσεβρινός, «Ο καημός της μεσημβρίας», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 381-382 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1986), σ. 156

(ανυπόγραφο), «Άμυνα για τη γλώσσα, τη μοναδική κι ανεπανάληπτη», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 381-382 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1986), σ. 137-138

(ανυπόγραφο), «Ακόμα…», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 381-382 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1986), σ. 138

Ντάλιας Χρήστος, «Έξω από τούτο το πέρασμα θα βρεθώ», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 381-382 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1986), σ. 139

Ντάλιας Χρήστος, «Μια επιστροφή είναι και τ' όνειρο», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 381-382 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1986), σ. 139

Ντάλιας Χρήστος, «Σπάσανε τ' άστρα», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 381-382 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1986), σ. 139-140

Ντάλιας Χρήστος, «Το υγρό χόρτο είναι μια προειδοποίηση», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 381-382 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1986), σ. 140

Ντάλιας Χρήστος, «Χτυπάω την πόρτα του ουρανού», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 381-382 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1986), σ. 140

Ντάλιας Χρήστος, «Βρέχει», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 381-382 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1986), σ. 140-141

Ντάλιας Χρήστος, «Στο σπίτι αυτό όπου βασιλεύει η νεκροφάνεια», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 381-382 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1986), σ. 141

Schnitzler Arthur, «Η γυναίκα του σοφού», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 381-382 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1986), σ. 142-156

Δεπούντης Ιάσων, «Di situ orbis, 2», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 381-382 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1986), σ. 157-158

Μαυρίδης Παναγιώτης Θ., «Στον αντιχώρο», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 381-382 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1986), σ. 163

Βασιλοπούλου Σοφία, «28η Οκτωβρίου», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 381-382 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1986), σ. 164-166

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Αλεξίου, Δημήτρης, Μικρά Αθηναϊκά, διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 381-382 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1986), σ. 167-168

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Άντζακα, Σοφίας, Ιερός γάμος, Βιωματική μυθιστορία, 4», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 381-382 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1986), σ. 168-171

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Βασιλικός, Βασίλης, Τέσσερις προσανατολισμένες πόλεις», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 381-382 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1986), σ. 171-173

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Γκρης, Ηλίας, Εχθρικό τοπίο», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 381-382 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1986), σ. 173

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Δημουλάς, Άθως, Τα ποιήματα (1951-1985)», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 381-382 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1986), σ. 174-178

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Διλμπόη, Γεώργη, Η λάθος χώρα», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 381-382 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1986), σ. 178-180

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Μανωλάκου, Μαρία, Από το ημερολόγιο ενός παιδιού της Κατοχής», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 381-382 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1986), σ. 180-181

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Μητσάκος, Αριστοτέλης, Του απεσταλμένου μας, μυθιστόρημα», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 381-382 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1986), σ. 181-182