Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Άντζακα, Σοφίας, Ιερός γάμος, Βιωματική μυθιστορία, 4», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 381-382 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1986), σ. 168-171