Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Δημουλάς, Άθως, Τα ποιήματα (1951-1985)», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 381-382 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1986), σ. 174-178