Είστε εδώ

Στάρκης Γιάννης, «Έτσι έκλεισε ο κύκλος», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 381-382 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1986), σ. 159-162