Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Βασιλικός, Βασίλης, Τέσσερις προσανατολισμένες πόλεις», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 381-382 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1986), σ. 171-173