Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Γκρης, Ηλίας, Εχθρικό τοπίο», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 381-382 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1986), σ. 173