Είστε εδώ

Μεσεβρινός, «Ο καημός της μεσημβρίας», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 381-382 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1986), σ. 156