Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Μανωλάκου, Μαρία, Από το ημερολόγιο ενός παιδιού της Κατοχής», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 381-382 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1986), σ. 180-181