Είστε εδώ

Βασιλοπούλου Σοφία, «28η Οκτωβρίου», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 381-382 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1986), σ. 164-166