Είστε εδώ

Μαυρίδης Παναγιώτης Θ., «Στον αντιχώρο», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 381-382 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1986), σ. 163