Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1974, τεύχος 238

Β. Κ., «Το συνέδριο των Γερμανών συγγραφέων», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 238 (Δεκέμβριος 1974), σ. 209-210

Μιχαήλ Κ., «Βασίλη Βασιλικού, Ζ», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 238 (Δεκέμβριος 1974), σ. 211-213

Μακρής Σόλων, «Το πρόσωπο των μεγάλων», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 238 (Δεκέμβριος 1974), σ. 189-195

Τζούβας Δημήτριος, «Ο μαύρος κήπος», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 238 (Δεκέμβριος 1974), σ. 196

Τζούβας Δημήτριος, «Αϊ Γιώργης», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 238 (Δεκέμβριος 1974), σ. 196-197

Τζούβας Δημήτριος, «Από το ίδιο ψωμί», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 238 (Δεκέμβριος 1974), σ. 197

Δέλιος Γιώργος, «Ένα κανίστρι λουλούδια», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 238 (Δεκέμβριος 1974), σ. 198-199

Bouthoul Gaston, «Η μνήμη, το κλειδί των αλλαγών», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 238 (Δεκέμβριος 1974), σ. 200-207

Παπασιώπης Παύλος, «[Βιογραφικό σημείωμα Gaston Bouthoul]», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 238 (Δεκέμβριος 1974), σ. 207

Γαβαλιάτσης Ισίδωρος Πέτρου, «Πάσχα του 1974», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 238 (Δεκέμβριος 1974), σ. 208

«Περιεχόμενα Κ' τόμου (1974)», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 238 (Δεκέμβριος 1974), σ. 214-217

«Εκδόσεις Νέας Πορείας», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 238 (Δεκέμβριος 1974), σ. 218-220