Είστε εδώ

Β. Κ., «Το συνέδριο των Γερμανών συγγραφέων», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 238 (Δεκέμβριος 1974), σ. 209-210