Είστε εδώ

«Εκδόσεις Νέας Πορείας», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 238 (Δεκέμβριος 1974), σ. 218-220