Είστε εδώ

Τζούβας Δημήτριος, «Ο μαύρος κήπος», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 238 (Δεκέμβριος 1974), σ. 196