Είστε εδώ

Παπασιώπης Παύλος, «[Βιογραφικό σημείωμα Gaston Bouthoul]», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 238 (Δεκέμβριος 1974), σ. 207