Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Βασίλη Βασιλικού, Ζ», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 238 (Δεκέμβριος 1974), σ. 211-213