Είστε εδώ

Τζούβας Δημήτριος, «Από το ίδιο ψωμί», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 238 (Δεκέμβριος 1974), σ. 197