Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Ένα κανίστρι λουλούδια», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 238 (Δεκέμβριος 1974), σ. 198-199