Είστε εδώ

Μακρής Σόλων, «Το πρόσωπο των μεγάλων», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 238 (Δεκέμβριος 1974), σ. 189-195