Είστε εδώ

Γαβαλιάτσης Ισίδωρος Πέτρου, «Πάσχα του 1974», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 238 (Δεκέμβριος 1974), σ. 208