Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1970, τεύχος 188-190

Μουρέλος Γιώργος, «Η δημιουργική φαντασία», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 188-190 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1970), σ. 199-212

Στεργιόπουλος Κώστας, «Κάτω απ' τους ευκάλυπτους», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 188-190 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1970), σ. 213

Στεργιόπουλος Κώστας, «Με άλλη γλώσσα», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 188-190 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1970), σ. 213-214

Στεργιόπουλος Κώστας, «Ο ήχος της ψυχής», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 188-190 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1970), σ. 214

Στεργιόπουλος Κώστας, «Το κακό», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 188-190 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1970), σ. 214

Μπακιρτζής Χαράλαμπος, «Αηδία και αρχαιολογία», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 188-190 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1970), σ. 215-226

Γιοκαρίνη Κούλα, «Ο χώρος δεν είναι άδειος», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 188-190 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1970), σ. 226

Πράτσικας Μανώλης, «Ο πλάγιος ήχος», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 188-190 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1970), σ. 227-228

Μπαγλάνης Βάγιος, «Η πάλη με τις σκιές και το σώμα της απουσίας», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 188-190 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1970), σ. 229-242

Σουλιώτης Δ., «Εύελπις», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 188-190 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1970), σ. 242

Σουλιώτης Δ., «Περίπατος», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 188-190 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1970), σ. 242

Σουλιώτης Δ., «Το δίχτυ», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 188-190 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1970), σ. 242

Κολινιάτης Δημήτρης, «Αμφορέας», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 188-190 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1970), σ. 243

Κολινιάτης Δημήτρης, «Πόρτα», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 188-190 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1970), σ. 243

Κολινιάτης Δημήτρης, «Τραπέζια», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 188-190 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1970), σ. 243

Τζιγκουνάκης Ευάγγελος, «Επιτάφιος, ΙΙ», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 188-190 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1970), σ. 243-244

Πολύζος Αχιλλέας, «Τρία ποιήματα για την αγάπη», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 188-190 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1970), σ. 244-245

«Περιεχόμενα ΙΣΤ' τόμου (1970)», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 188-190 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1970), σ. 252-253

«ΕΒΕΜ Βιομηχανία ελαστικού», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 188-190 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1970), σ. 254

«Αλυσίδα Βιομηχανία ελαστικού», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 188-190 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1970), σ. 254

Μιχαήλ Κ., «Ηρώ Λαμπίρη, Μέρες καλοκαιριού, νουβέλλα», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 188-190 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1970), σ. 246

Μιχαήλ Κ., «Ήβης Μελεάγρου, Ανατολική Μεσόγειος, μυθιστόρημα», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 188-190 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1970), σ. 246-248

Μιχαήλ Κ., «Π. Πρεβελάκη, Τα ποιήματα (1933-1945)», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 188-190 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1970), σ. 248-250

Μιχαήλ Κ., «Όλγας Βότση, Κρύπτη και Σύνορο», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 188-190 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1970), σ. 250-251