Είστε εδώ

Στεργιόπουλος Κώστας, «Κάτω απ' τους ευκάλυπτους», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 188-190 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1970), σ. 213