Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Ηρώ Λαμπίρη, Μέρες καλοκαιριού, νουβέλλα», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 188-190 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1970), σ. 246