Είστε εδώ

Στεργιόπουλος Κώστας, «Το κακό», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 188-190 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1970), σ. 214