Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Π. Πρεβελάκη, Τα ποιήματα (1933-1945)», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 188-190 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1970), σ. 248-250