Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Ήβης Μελεάγρου, Ανατολική Μεσόγειος, μυθιστόρημα», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 188-190 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1970), σ. 246-248