Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Όλγας Βότση, Κρύπτη και Σύνορο», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 188-190 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1970), σ. 250-251