Είστε εδώ

Μουρέλος Γιώργος, «Η δημιουργική φαντασία», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 188-190 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1970), σ. 199-212