Είστε εδώ

Μορφές, έτος 1950, τεύχος 49

«Περιεχόμενα», Μορφές, τχ. 49 (Οκτώβριος 1950), σ. (εξώφυλλο)

«Sommaire», Μορφές, τχ. 49 (Οκτώβριος 1950), σ. (εσώφυλλο)

«Πρακτορείο Πνευματικής Συνεργασίας», Μορφές, τχ. 49 (Οκτώβριος 1950), σ. (εσώφυλλο)

Γαΐτης Γιάννης, «Μορφή πετεινού», Μορφές, τχ. 49 (Οκτώβριος 1950), σ. 338

Κυριαζής Αθανάσιος Γ., «Πιστεύω», Μορφές, τχ. 49 (Οκτώβριος 1950), σ. 339

Κυριαζής Αθανάσιος Γ., «Σαν παραμύθι», Μορφές, τχ. 49 (Οκτώβριος 1950), σ. 339-340

Κυριαζής Αθανάσιος Γ., «Τετράστιχα», Μορφές, τχ. 49 (Οκτώβριος 1950), σ. 340

Καρέλλη Ζωή, «Ποιητική διάθεση», Μορφές, τχ. 49 (Οκτώβριος 1950), σ. 341-344

Νίντας Μπάμπης, «Ιτέα η κλαίουσα», Μορφές, τχ. 49 (Οκτώβριος 1950), σ. 345-347

Ασημακόπουλος Κώστας, «Σε τι τόπους…», Μορφές, τχ. 49 (Οκτώβριος 1950), σ. 347

Sidwell Edith, «Ακόμα πέφτει η βροχή», Μορφές, τχ. 49 (Οκτώβριος 1950), σ. 348

Κιτσόπουλος Γιώργος, «Οι παρομοιώσεις», Μορφές, τχ. 49 (Οκτώβριος 1950), σ. 349-352

Stadler Ernst, «Ποιήματα», Μορφές, τχ. 49 (Οκτώβριος 1950), σ. 353

Stadler Ernst, «Ποιήματα. Παιδιά μπροστά σ' ένα άσυλο των φτωχών του Λονδίνου», Μορφές, τχ. 49 (Οκτώβριος 1950), σ. 353-354

Stadler Ernst, «Ποιήματα. [Στέρνα, όταν όλο το έργο επιτελεστή]», Μορφές, τχ. 49 (Οκτώβριος 1950), σ. 354

Δήμου Δημήτριος Στ., «[Ernst Stadler. Σημείωμα του μεταφραστή]», Μορφές, τχ. 49 (Οκτώβριος 1950), σ. 355

Γιάκος Δημήτριος Κ., «Μεταφράσεις κι Έλληνες μεταφραστές», Μορφές, τχ. 49 (Οκτώβριος 1950), σ. 356-357

Ανδριώτης Νικόλαος Π., «Αμοιβαίες γλωσσικές επιδράσεις Ελλήνων και Τούρκων», Μορφές, τχ. 49 (Οκτώβριος 1950), σ. 358-360

Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «Βαρλαάμ και Ιωάσαφ», Μορφές, τχ. 49 (Οκτώβριος 1950), σ. 361-364

Merill James, «Θερμοκήπιο», Μορφές, τχ. 49 (Οκτώβριος 1950), σ. 365

Δεδούσης Βασίλειος, «Ο Διονύσιος Σολωμός. Η καλλιτεχνική του πορεία», Μορφές, τχ. 49 (Οκτώβριος 1950), σ. 366-369

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Πάνου Σπάλα Αλφειός, έκδ. Λογοτεχνικής Γωνιάς, 1950», Μορφές, τχ. 49 (Οκτώβριος 1950), σ. 370

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Μελισσάνθης Η εποχή του ύπνου και της αγρυπνίας, Αθήνα 1950», Μορφές, τχ. 49 (Οκτώβριος 1950), σ. 370-371

Κιτσόπουλος Γιώργος, «Η ζωή του βιβλίου. Γ. Θέμελη, Ακολουθία. Ποιήματα. Θεσσαλονίκη 1950», Μορφές, τχ. 49 (Οκτώβριος 1950), σ. 371-372

Κιτσόπουλος Γιώργος, «Η ζωή του βιβλίου. Κώστα Κοτζιά: Ο Γέρο-Ζαγορής. Δράμα. Αθήνα 1949», Μορφές, τχ. 49 (Οκτώβριος 1950), σ. 372

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Η ζωή του βιβλίου. Τάκη Δραγώνα: Αγκύλη, Αθήνα 1950», Μορφές, τχ. 49 (Οκτώβριος 1950), σ. 373

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Η ζωή του βιβλίου. Β.Δ. Τσιπούρα. Ανεμόβροχα και καλοκαίρια, Αθήνα 1950», Μορφές, τχ. 49 (Οκτώβριος 1950), σ. 373

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Από μήνα σε μήνα. Πνευματική ανασυγκρότηση», Μορφές, τχ. 49 (Οκτώβριος 1950), σ. 374

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Από μήνα σε μήνα. Καλλιτεχνική κίνηση», Μορφές, τχ. 49 (Οκτώβριος 1950), σ. 374-375

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Σημειώματα. Ακρισία και ασυνειδησία», Μορφές, τχ. 49 (Οκτώβριος 1950), σ. 375

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Σημειώματα. Διαλέξεις», Μορφές, τχ. 49 (Οκτώβριος 1950), σ. 376

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Σημειώματα. Ειδήσεις», Μορφές, τχ. 49 (Οκτώβριος 1950), σ. 376

«Από μήνα σε μήνα. Αλληλογραφία», Μορφές, τχ. 49 (Οκτώβριος 1950), σ. 376

«Όγδοος διαγωνισμός», Μορφές, τχ. 49 (Οκτώβριος 1950), σ. 376

«Ελάβαμε», Μορφές, τχ. 49 (Οκτώβριος 1950), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

«ΕΒΕΜ Ελληνική Βιομηχανία Ελαστικού Μακεδονίας», Μορφές, τχ. 49 (Οκτώβριος 1950), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

«Βιομηχανία Φιλίππου», Μορφές, τχ. 49 (Οκτώβριος 1950), σ. (οπισθόφυλλο)

«Οδοντόκρεμα Άκρον», Μορφές, τχ. 49 (Οκτώβριος 1950), σ. (οπισθόφυλλο)

«Ζυθεστιατόριον Τα Σουτζουκάκια», Μορφές, τχ. 49 (Οκτώβριος 1950), σ. (οπισθόφυλλο)

«Ταβέρνα-καφενείον Ο Στρατής», Μορφές, τχ. 49 (Οκτώβριος 1950), σ. (οπισθόφυλλο)