Είστε εδώ

Κιτσόπουλος Γιώργος, «Οι παρομοιώσεις», Μορφές, τχ. 49 (Οκτώβριος 1950), σ. 349-352