Είστε εδώ

Ασημακόπουλος Κώστας, «Σε τι τόπους…», Μορφές, τχ. 49 (Οκτώβριος 1950), σ. 347