Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Από μήνα σε μήνα. Καλλιτεχνική κίνηση», Μορφές, τχ. 49 (Οκτώβριος 1950), σ. 374-375