Είστε εδώ

Κυριαζής Αθανάσιος Γ., «Πιστεύω», Μορφές, τχ. 49 (Οκτώβριος 1950), σ. 339