Είστε εδώ

Γιάκος Δημήτριος Κ., «Μεταφράσεις κι Έλληνες μεταφραστές», Μορφές, τχ. 49 (Οκτώβριος 1950), σ. 356-357