Είστε εδώ

Κυριαζής Αθανάσιος Γ., «Σαν παραμύθι», Μορφές, τχ. 49 (Οκτώβριος 1950), σ. 339-340